JanDeRijke2 Jan de Rijke voorzitter,
Sedert het begin van de negentiger jaren ben ik actief in de stichting. Op verzoek van mijn, (overleden) vriend, Piet van Kampen heb ik hem vergezeld op diverse reizen naar Ghana. Ik werd gepakt door de armoede en de omstandigheden hoe de mensen daar moeten (over)leven. Als ondernemer die wereldwijd actief is, heb ik gemeend niet stil te blijven zitten en zie het als een van mijn taken om actief de regio en de daar wonende bevolking te helpen naar een betere toekomst. Uw hulp geeft ons nog meer energie en drive om humane vooruitgang mogelijk te maken.
 VictoriaKooren2 Victoria Kooren secretaris,
Mijn echtgenoot, Pieter van Kampen, was samen met Paul Schroder de oprichter van de Stichting Ghana Medical Support. Zij hebben het project van de grond getild, omdat, als je er eenmaal geweest bent, het land je niet meer loslaat en voordat je het weet, zit je er middenin. In 1993 overleed Paul Schroder. Samen met Piet, Jan en Gerry de Rijke bezocht ik in 2000 voor het eerst Ghana . De ervaring was overweldigend, je komt in een compleet andere wereld terecht. Toen Piet in 2001 overleed was het voor mij dan ook heel normaal dat ik zijn werk voortzette en heb vervolgens al vele malen onze projecten bezocht en draag tot nu toe zoveel mogelijk mijn steentje bij in alles wat zich aandient.
 CarlaHeijboer2 Carla Boucherie penningmeester,
Toen mijn man, Wim Heijboer in 2001 als penningmeester van Stichting Ghana Medical Support aantrad, ondersteunde ik dat voor de volle 100%. Als vrijwilliger droeg ik mijn steentje bij aan het werk dat deze job met zich meebracht. Toen hij in 2002 voor het eerst een bezoek aan Ghana bracht was hij onmiddellijk enorm gemotiveerd om het lot van de mensen in het noorden van Ghana te verbeteren. In 2003 vergezelde ik Wim op zijn reis naar Ghana. Er volgden nog vele reizen met steeds nieuwe ervaringen.
Nadat Wim in 2011 plotseling overleed, heb ik het penningmeesterschap op mij genomen.