Achtergrond bestuursleden

 JanDeRijke2 Jan de Rijke

Voorzitter,

Sedert het begin van de negentiger jaren ben ik actief in de stichting. Op verzoek van mijn, (overleden) vriend, Piet van Kampen heb ik hem vergezeld op diverse reizen naar Ghana. Ik werd gepakt door de armoede en de omstandigheden hoe de mensen daar moeten (over)leven. Als ondernemer die wereldwijd actief is, heb ik gemeend niet stil te blijven zitten en zie het als een van mijn taken om actief de regio en de daar wonende bevolking te helpen naar een betere toekomst. Uw hulp geeft ons nog meer energie en drive om humane vooruitgang mogelijk te maken.

 VictoriaKooren2 Victoria Kooren

Secretaris,

Mijn echtgenoot, Pieter van Kampen, was samen met Paul Schroder de oprichter van de Stichting Ghana Medical Support. Zij hebben het project van de grond getild, omdat, als je er eenmaal geweest bent, het land je niet meer loslaat en voordat je het weet, zit je er middenin. In 1993 overleed Paul Schroder. Samen met Piet, Jan en Gerry de Rijke bezocht ik in 2000 voor het eerst Ghana . De ervaring was overweldigend, je komt in een compleet andere wereld terecht. Toen Piet in 2001 overleed was het voor mij dan ook heel normaal dat ik zijn werk voortzette en heb vervolgens al vele malen onze projecten bezocht en draag tot nu toe zoveel mogelijk mijn steentje bij in alles wat zich aandient.

Gerry de Rijke-Vis

Bestuurslid,

Het gebied in het noorden van Ghana bezocht ik met mijn man en andere teamleden van de stichting regelmatig. Hierdoor ben ik onder de indruk geraakt hoe mensen in een zeer armoedige leefomgeving kunnen overleven. Toen mij gevraagd werd toe te treden tot het bestuur heb ik hierop positief gereageerd. Op deze wijze hoop ik, mede met de andere leden van het bestuur, een bijdrage te kunnen leveren in de verbetering van de leefomstandigheden.

  Ton Los

Bestuurslid penningmeester,

Sedert een aantal jaren controleerde ik reeds de financiën van de stichting. Bij het terugtreden van mevrouw Carla Boucherie als penningmeester, werd mij gevraagd of ik deze functie zou willen vervullen. Als financial controller heb ik hierop ja gezegd. De doelstelling van de stichting onderschrijf ik volledig.