Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Stichting Ghana Medical Support heeft inmiddels 26 studenten uit het gebied financieel ondersteund bij het volgen van hun vervolgopleiding.
17 afgestudeerde jongeren hebben een baan gevonden (o.a. als verpleger of onderwijzer, functie in de logistiek). Op dit moment (2019/2020) zijn er nog 6 studenten die ondersteund worden. Hiervan zijn 3 studenten toegelaten tot de universiteit (landbouwkunde en informatica). Helaas zijn er ook 3 studenten afgehaakt, maar hebben toch hun weg gevonden in een meer praktisch beroep.

Stichting Ghana Medical Support heeft in 2018-2019 geïnvesteerd in de kwaliteit van het basisonderwijs. In de dorpen Tantale, Zukpeni, Yikpabongo, Izisi en Tuvuu zijn 500 kinderen voorzien van taal- en rekenboeken, schriften, pennen, schooluniformen.

In 2019 zijn nog eens 450 kinderen in de dorpen Dobozesi, Mugu, Tandow, Yisibisi, Nangruma, Wantobri en Santa voorzien van schooluniformen. In 2020 volgen ook voor hun schoolboeken en schrijfgerei .

Stichting Ghana Medical Support heeft aanhoudend contact met het Ministerie van Onderwijs om de belangen van het onderwijs in het noorden van Ghana onder de aandacht te brengen.
Onze zorg behelst de kwaliteit van het onderwijs maar wij willen ook verbetering van de leefomstandigheden van de onderwijzers bewerkstelligen. Dit, om te bevorderen dat zij zich überhaupt in dit afgelegen en ontoegankelijke gebied willen vestigen en hen vervolgens voor het lokale onderwijs te behouden. De Stichting heeft daarom in de dorpen Yikpabongo, Zukpeni en Tuvuu eerder al een blok onderwijzerswoningen laten bouwen.
Stichting Ghana Medical Support heeft in 2019 opnieuw geinvesteerd in de renovatie van de onderwijzerswoningen in Zugpeni.
Na het 15 jarig intensieve gebruik heeft de Stichting in 2015 besloten tot een opknapbeurt van de onderwijzerswoningen in Yikpabongo. Deze werken zijn in 2016-2017 uitgevoerd.
In juni 2016 is het dak van de Bernisse School in Yikpabongo beschadigd door storm. De Stichting heeft in het najaar 2016-2017 opdracht gegeven tot herstel van het dak en andere herstelwerkzaamheden aan het interieur.

Stichting Ghana Medical Support beijvert zich om de medische verzorging in het gebied te verbeteren. In het verleden heeft de Stichting in het dorpje Yikpabongo een bescheiden medische post gebouwd en bijbehorende kamers voor medisch, verplegend personeel. De medische post is tegenwoordig permanent bezet en heeft een brede regionale functie.
De Stichting heeft geïnvesteerd in solarinstallaties, een koelkast voor de opslag van diverse medicijnen. Het verplegend personeel is voorzien van laptops, waarmee zij hun administratie digitaal bijhouden. Met hulp van de stichting wordt ingezet op voorlichtingsprogramma’s (o.a. geboortebeperking).

In het gebied is gebleken een enorm tekort te bestaan aan antiserum tegen slangenbeten. Om allerlei redenen lukt het het Ministerie van Gezondheidszorg niet om voldoende serum te leveren. Toen het bestuur tijdens een verblijf in het gebied, in november 2019 geconfronteerd werd met dit tekort , is onmiddellijk besloten tot de aanschaf van 32 ampullen op de vrije markt. Hiermee kon in december 2019 de eerste nood enigszins worden gelenigd.

Mede dankzij de donatie van een serviceclub zijn er vier motorfietsen t.b.v. verplegend personeel aangeschaft, waarmee de actieradius van het personeel in deze rurale gebieden enorm is toegenomen. De motorfietsen worden intensief gebruikt en slijten harder dan gemiddeld door de slechte infrastructuur, stof bij droogte enerzijds en wateroverlast in de natte periode anderzijds. Hierdoor was in 2019 een revisie nodig van de motorfietsen, wat door de Stichting mogelijk is gemaakt.

Om deze doelen te financieren is de stichting afhankelijk van donaties en schenkingen van bedrijven en particulieren. Stichting Ghana Medical Support neemt ook deel aan allerlei fondsenwervingsacties.
De verkregen financiële middelen worden volledig, (100%), aangewend voor de diverse projecten. Er is geen sprake van een “strijkstok”.
Het beheer van het vermogen vindt plaats in Nederland. Financiële verantwoording vindt jaarlijks plaats. Behalve in de nieuwsbrief wordt deze ook op de website geplaatst, zodat de werkwijze van de Stichting voor een ieder maximaal transparant en controleerbaar is.