In 1985 werd de Stichting Ghana Medical Support opgericht. Lag het accent aanvankelijk op de medische zorg t.b.v. de bevolking van Komaland (in het noorden van Ghana), door de jaren heen is de focus veranderd naar het verlenen van medische bijstand en verzorging aan de plaatselijke bevolking in Komaland (noorden van Ghana) en tevens aan de bevolking in Ghana in het algemeen; het verlenen van sociale en economische bijstand, in de ruimste zin van het woord; het verrichten of doen verrichten van al datgene wat hiermee direct of indirect verband houdt en/of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.